Afscheid Psychosynthese Academie

Aan  (oud/co)trainers, ALV leden, (oud)studenten en betrokkenen,

De Psychosynthese Academie stopt in zijn huidige vorm.

Allerlei voorbereidingen voor een goede overdracht van de Beroepsopleiding naar De Broedplaats (https://broedplaats.academy) zijn in volle gang.

Het pand aan de Muurhuizen wordt in de zomer ’19 verlaten.

Het is goed om dit afscheid van de Psychosynthese Academie ( voorheen Centrum Psychosynthese Holland) te markeren.  We willen dat doen, omdat we er  veel goeds aan hebben beleefd.

We zijn vele jaren, met steeds weer verschillende mensen op reis geweest, waarbij de psychosynthese onze routekaart was.

We hebben intens aan ons persoonlijke bewustwordingsproces gewerkt en de spirituele leerweg mogen verkennen als student en – voor sommigen  later – als (co) trainer.

We hebben  delen van onze schaduw leren transformeren, kwaliteiten mogen ontdekken en counsel- en therapeutische vaardigheden eigen gemaakt .

Dit kreeg vorm in het begeleiden van mensen in de opleiding, in een eigen praktijk, in werk of in dagelijkse ontmoetingen.

Echt luisteren is je oor leggen op het hart van een ander Ben Bos

Terugkijkend zijn we dankbaar.  

We willen je daarom ook uitnodigen  om  afscheid te nemen van de Psychosynthese Academie  in de Muurhuizen te Amersfoort op:  6 juli  a.s. van 15.00-17.00 uur.

Wil je laten weten of we op je mogen rekenen?

Opgeven voor 1 juni  via een mail  naar  info@psychosyntheseacademie.nl .  

Wees welkom!  We zien naar je uit! 

De afscheidscommissie namens alle trainers,

Maaike  ten Hagen, Anneke Klunder en Janna Bakering

      Of hoe dat heet

Gelukkig dat 
Het licht bestaat 
en dat het met 
me doet en praat 

en dat ik weet 
dat ik er vandaan 

kom, van het licht 
of hoe dat heet. 

(Hans Andreus)