Dans- en meditatieweek

20-25 oktober 2019, De Zwanenhof Zenderen

Bomen zijn werkelijk
hun bladeren praten werkelijk
met woorden veelzeggend en letterloos.
Hun toppen zingen
Hun stammen zwijgen hoorbaar.
Hun wortels houden
van de aarde.
Bij een boom
staande moet ik wel
ademen als een boom.
Naar een boom
ziende zie ik
hemel en aarde in elkaars
armen.
Want een boom,
een boom is een bruiloft.  Hans Andreus

In het ritme van de seizoenen worden we ons bewust van de stroom en de volheid van de natuur en van het leven. 

In deze herfst dans- en meditatieweek gaan we op zoek naar die volheid om ons heen en in onszelf. We gebruiken hiervoor  het beeld van de boom.

Hans Andreus dicht  zo mooi: Een boom is een bruiloft.  Een boom verbindt hemel en aarde, alles stroomt en beweegt in haar, draagt vrucht, geeft schaduw, zorgt voor zuurstof, hout en warmte.  Hoeveel jaar moet een boom  niet groeien voordat hij ons voorziet van hout? Hard, sterk hout groeit langzaam. De boom staat voor eenheid en echt zijn. Wie houdt eigenlijk niet van bomen? Kunnen wij ademen en wortelen als een boom? En vrucht dragen? 

Voorbeelden van  bekende bomen uit de spirituele tradities zijn de Ceder van de Libanon, de Levensboom (de Bijbel en de Thora), de Yggdrasil (uit de Noorse Edda) , de Boeddha komt tot verlichting onder de Bodhiboom

We zullen met aandacht in onszelf  keren deze week om te voelen welke betekenis de boom geeft in ons leven.  Iedere dag is er programma met  meditatie, dans en authentic movement en teksten.

Je zult in deze week  ruimte hebben voor jezelf, om ook  jouw “eigen gang” te gaan. Daar biedt deze prachtige plek in Zenderen alle ruimte voor. Je zult genieten van de tuin en de natuur en zeker ook van het heerlijke eten!

 
Begeleiding
Agnes Janmaat en Anneke Klunder. Zij zijn beiden trainers in psychosynthese en hebben jarenlange ervaring in dans en meditatie.

Agnes Janmaat: tel. 0627480405

Anneke Klunder:tel. 0620665443

Prijs zie website van de Zwanenhof:

 € 540,-/  595,-/ 630.

 Opgave via de Zwanenhof
 www.zwanenhof.nl

Creatief werken met subpersonen

Psychosynthese en Creatieve Therapie vullen elkaar op een bijna naadloze manier aan. De diepte van het mensgerichte model van Psychosynthese samen met de concrete, praktische en snel verdiepende en bevrijdende werking van creatief en kunstzinnig werken geeft bijzondere mogelijkheden voor de ontwikkeling van ons mensen. Creatieve therapie kun je voor veel verschillende doeleinden gebruiken. Eén daarvan is om beter zicht te krijgen op je eigen subpersonen. Daarover gaat de oefening De Herberg.

 

De herberg WendySmit 2017

 

Assagioli besteedt in zijn literatuur ruim aandacht aan het creatieve proces, maar laat de ruimte over de praktische toepassing grotendeels open. Hoe kun je creatieve en kunstzinnige werkvormen toepassen in het werken met mensen en groepen en wat zijn de valkuilen en haken en ogen. Voor mij komen hier creatieve- en kunstzinnige therapie en psychosynthese samen. Niet alleen het waarom, maar ook hoe doe je dat, daar ligt mijn passie. Om je te helpen handen en voeten te geven aan het creatieve proces dat in elk mens aanwezig is.

 

Ervaren en doen zijn belangrijke pijlers bij het creatief werken. Toen ik nog als communicatieadviseur werkte begreep ik de kracht van woorden. Woorden om je boodschap over te brengen, maar woorden kunnen je ook afleiden of verwarren. Tijdens sessies en trainingen ervaar ik dit ook. Woorden kunnen iemand afhouden van het ervaren van een subpersoon, van er naar te kijken, zich er mee te verbinden en verhouden. Creatieve oefeningen kunnen dan iemand helpen om stap voor stap naar die ervaring te gaan, om het te zien, toe te laten en te omarmen.

 

 

Creativiteit en meditatie

Creativiteit en meditatie zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoewel ze verschillende uitgangspunten hebben, hebben ze ook veel overeenkomsten. Zo komen de stadia van meditatie (reflectief, receptief, contemplatie en discriminatie) overeen met de stadia van het creatieve proces (voorbereiding, frustratie, incubatie, verlichting/inzicht, uitwerking). Het voert te ver om in deze worksheet hier dieper op in te gaan. Maar als je je erin verdiept blijkt dat creativiteit en mediatie beide via een andere weg tot een gelijk doel komen: de ontwikkeling van een nieuwe manier van bewustzijn en innerlijke activiteit die een belangrijke stap in iemands ontwikkeling kan zijn. De ontwikkeling van de juiste mentale gewoonten en emotionele houding helpen bij het ontwikkelen van meer creativteit in je leven in het algemeen en in het bijzonder voor die creativiteit die te maken heeft met levensveranderingen en synthese. Om je te laten ervaren wat de combinatie Creatieve Therapie en Psychosynthese voor je kan betekenen, geef ik je in deze worksheet een creatieve meditatie manier om meer zicht te krijgen op je subpersonen.

Wil je meer weten over deze vorm van creatieve meditatie – die anders dan de creatieve meditatie waar Assagioli het over heeft in zijn boeken – dan verwijs ik je graag naar mijn boek: Creatief mediteren – voor meer bewustzijn, ontspanning en creativiteit, Uitgever: A3 Boeken, ISBN: 9789491557323.

 

Wat levert het doen van de oefening je op

De oefening De Herberg levert je een ander perspectief op subpersonen op. Het kan je een herniewd beeld geven van subpersonen die al bekend zijn of je in contact brengen met minder bekende of nog onbewuste subpersonen.

 

 

Creatieve therapie in de praktijk

Iedereen kan creatieve oefeningen toepassen op zichzelf en op anderen. Soms helpt een kleine teken- of fotooefening al om beter zicht op je vraag te krijgen of om je meer te ontspannen. Met een A4 papier, een pen en een potlood heb je altijd een basistoolkit bij de hand die je bij nood kunt inzetten. Wil je creatieve therapie toepassen in coaching, therapie of training, dan raad ik je aan je hierin verder te verdiepen. Het werken met creatieve- en kunstzinnige werkvomen lijkt eenvoudig, maar blijkt in de praktijk vaak toch weerbarstiger te zijn dan in eerste instantie gedacht. Ik geloof dat ervaren de beste manier is om te zien wat een oefening kan doen. Daarom nodig ik je uit om zelf aan de slag te gaan met de oefening die je hieronder kunt downloaden en het zelf te gaan ervaren.

 

De herberg WendySmit 2017

 

Psychosynthese en Systemisch Werken gaan heel goed samen

 Bij beide manieren van werken kijk je met een fenomenologische en liefdevolle blik en zonder oordeel. En met systemisch werken kun je je blik nog verruimen door te kijken m.b.v. een opstelling naar de invloeden van je gezin van herkomst en nog verder terug. Je moet immers achterwaarts begrijpen om voorwaarts te kunnen leven!

 

Wat is systemisch werken?

Vaak zijn gedragingen of problemen van mensen een gevolg van iets wat in de kindertijd gebeurd is, maar ook van trauma’s van eerdere generaties.

Belangrijk in familieopstellingen is het zichtbaar maken van deze verdrongen,  toegedekte ervaringen. Bert Hellinger zag dat dit tot verstrikkingen leidde, wat invloed had op het welbevinden van later geboren familieleden, waardoor ze problemen krijgen.

 

Deze last kan zich op verschillende manieren uiten:

depressiviteit, moeizame relaties of continue spanning in de familie, identiteitsproblemen, niet voluit kunnen leven.

 

Deze verstrikking kan zichtbaar worden gemaakt in een opstelling waarbij je plaatsvervangers voor je familieleden kiest. Dat kan met mensen, zogenaamde  representanten in een groep, maar ook individueel.

 

Individueel systemisch werken

Omdat de meesten in een individuele setting (gaan) werken, is het handig om te weten dat je ook individueel systemisch werken kunt. Belangrijk is het om eerst een goede hulpvraag te hebben om mee te kunnen werken. In afstemming met die hulpvraag kun je aspecten opstellen. Dit kunnen familieleden zijn, maar ook delen van jezelf of levensfasen, een keuzeprobleem of een orgaan waar je last van hebt. Kortom, er zijn vele mogelijkheden.

Je kunt dit doen met poppetjes op een tafel, met sjablonen op de grond of met behulp van een visualisatie.

 

Hoe werkt het?

Hellinger gaat uit van een groot collectief veld. Wanneer in het verleden iets niet goed  is afgemaakt, dan zal een nazaat dit uit loyaliteit proberen “goed te maken”. Er is dan sprake van aangematigde schuld en dat gebeurt veelal onbewust, vaak door het meest kwetsbare en gevoelige kind.

 

 Er is sprake van een verstrikking wanneer:

 

 • Iemand niet de hem toebehorende positie in het systeem inneemt
 • Er geen balans is in geven en nemen bij partners en broers/zussen
 • Kinderen meer geven dan hun ouders
 • Iemand niet gezien of geëerd wordt of is buitengesloten (ook ongeboren of doodgeboren kinderen)
 • Er een familiegeheim is

 

Dit heeft tot gevolg, dat de ordening van de liefde verstoord is en dientengevolge de liefde niet vrij zal kunnen stromen. Als iemand kan kijken naar die verstrikking in zijn systeem van herkomst  en de ordening kan hersteld worden, dan kan iemand weer in verbinding komen met zijn eigen kracht.

 

Ineke Hamstra

Zelf ben ik opgeleid bij het Duits/Hollands Instituut voor Systemische Constellaties (DISC). Dat betekende in een groep zitten met Hollanders en Duitsers, waardoor er veel opstellingen over de oorlog gingen. We waren toen ook bezig met verzoeningswerk, wat mij erg raakte. Maar ik heb ook andere opstellers zien werken, waaronder Bert Hellinger, Wilfried Nelles en Franz Ruppert. En de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van systemisch werken neem ik mee in mijn intensieve basistraining “Individueel Systemisch werken”.  Maar ook andere methodieken vlecht ik in, zoals lichaamswerk, energetisch werken, voice dialoque, visualisatie, thema gecentreerde interactie, intuïtieve ontwikkeling, focussen. En elke ochtend begin ik met oefeningen en meditatie. Ik ga ervan uit, dat pas als ik in contact ben met mezelf ik iets te geven heb aan een ander.

 

 

Intensieve basistraining “Individueel Systemisch werken”

Deze training duurt 6 lessen met 4 oefenbijeenkomsten met huiswerkgroepen tussendoor. Er is een afwisseling tussen theorie en praktijk. Er is gelegenheid om vragen te stellen over de “verplichte” literatuur.

Er komen voorbeeldopstellingen, visualisaties en er zullen veel oefenmomenten zijn. Omdat we in de afgelopen training merkten dat het wel erg intensief was, hebben we de lesdagen wat verder uit elkaar gepland. Deze basistraining is geaccrediteerd door de SKB met 180 SBU/6,5 EC’s

Meer informatie over de Intensieve Basistraining Individueel Systemisch Werken

 

Ervaring van een deelneemster:

 

“Ik heb ontdekt, dat een opstelling – zelfs al in het begin-, een sterk beeldend vermogen heeft en in die zin veel los kan maken. De kleine stappen die worden gezet, zijn soms simpel en eenvoudig. Hierdoor wordt het proces zichtbaar gemaakt en kan er heling plaatsvinden.

 

Het is goed om te weten, dat het om het proces gaat en niet om het resultaat. En het is belangrijk om rekening te houden met weerstand. Die heb je altijd te respecteren als begeleider.

 

Een opstelling vind ik een heel krachtig middel om op zoek te gaan naar herstel, van de 3 ordeningen van de liefde, of om op zoek te gaan naar een oplossing. Hoewel ik regelmatig geneigd ben om een aantal situaties psychologisch te duiden, geeft een opstelling mij een meer energetische manier om met de ingebrachte problemen om te gaan. Soms kan ik me verbazen over wat dit doet met mij en met de mensen , die hierbij betrokken zijn.” Anca Schippers

 

Gratis inspiratiedag

Ben je nieuwsgierig geworden en zou je graag eens willen “proeven van” en “ruiken aan”  het systemisch werken? Dat kan op zaterdag 13 januari van 10.00 tot 16.00 uur in de Psychosynthese Academie in Amersfoort. Aanmelden gratis workshop Familie-opstellingen

 

 

 

 

Psychosynthese en EFT geven elkaar een prachtige versterking

Psychosynthese en EFT vullen elkaar op een mooie manier aan; de diepte van het mens- en ontwikkelmodel van Psychosynthese samen met de concrete, praktische en snel bevrijdende werking van EFT geeft bijzondere mogelijkheden.

 

 

Dualiteit en eenheid (be)staan naast elkaar, niet tegenover elkaar.

Een van de bijzondere aspecten van psychosynthese is de radicaal holistische visie. Het ziet de mens als bron van oneindige mogelijkheden en kwaliteiten in een lichaam en de persoonlijkheid juist uit tegenstellingen bestaan. Het meer en meer verbinden van deze schijnbaar tegengestelde “werelden” is waar psychosynthese mooie modellen en technieken voor heeft. Met EFT is er nu ook een techniek die deze processen van bevrijding, bewustzijn en verbinding makkelijker en sneller bereikbaar maakt.

 

(Martha Crampton, leerling van Roberto Assagioli en voormalig directeur van het Canadian Institute of Psychosynthesis, beschrijft in haar “Psychoenergetics: Toward an intergration of subtle energy work with the Psychosyntesis perspective, 2006”;

“EFT is the technique I like best in this category of energy psychology techniques”)

 

 

Onderwerpen waar EFT en Psychosynthese elkaar vooral goed aanvullen zijn o.a.:  

 

 • Werken met subpersonen,
 • Disidentificeren, aanvaarding, acceptatie.
 • Ontladen, transformatie van emoties,
 • Ideaal-model,
 • Belemmerende overtuigingen ontdekken en loslaten
 • Het openen van de innerlijke verbinding tussen het persoonlijke ik en het (Hoger) Zelf.
 • Het ontwikkelen en belichamen van gewenste kwaliteiten en gevoelens.

 

 

Wat is EFT en hoe werkt het ?

EFT staat voor Emotional Freedom Techniques. Het is een van de krachtigste therapeutische en (zelf)coaching methoden van dit moment helemaal in combinatie met de filosofie en werkwijze van Psychosynthese.

 

EFT is een methode waarbij je met je vingertoppen op meridiaan punten (energiebanen) klopt en tegelijkertijd woorden en zinnen hardop uitspreekt. Volgens de Oosterse geneeskunde circuleert energie, qi genaamd, door het lichaam en volgt hierbij specifieke met elkaar verbonden banen. Deze banen worden meridianen genoemd.

 

 

 

Kloppen met EFT voor geluk?

Het kloppen op deze energiebanen zorgt ervoor dat je lichaam (geluks)hormonen aanmaakt zoals Serotonine, Endorfine en dopamine. Ook het (stresshormoon) cortisolgehalte neemt af. Met als positieve bijkomstigheid dat de emotionele lading van o.a. herinneringen, gebeurtenissen, trauma’s, gedachten, belemmerende overtuigingen, gevoelens en lichamelijke pijnen wordt geneutraliseerd. Je ervaart bevrijding op allerlei vlakken.

 

 

Waar is EFT toepasbaar?

Daar waar EFT in de begindagen vooral werd toegepast bij het verwerken van traumatische ervaringen, zijn de toepassingen nu heel breed van sport- en succes-coaching tot traumaverwerking, van het loslaten van negatieve overtuigingen tot verlichting van lichamelijke klachten, van het verwijderen van blokkades bij doelstellingen tot toegang krijgen tot verborgen spirituele vermogens.

 

 

EFT in het kort:

 • EFT is een relatief nieuwe methode om in het lichaam vastgezette spanningen en emoties blijvend los te laten.
 • Samen met andere methodes berust EFT op de oude wijsheid van de meridianen en het energiesysteem zoals al duizenden jaren gebruikt in de oosterse geneeskunsten.
 • Recente wetenschappelijke onderzoeken laten zien hoe EFT werkt in ons brein, zenuwstelsel en hormonaal systeem, hoe daardoor balans ontstaat en oude patronen transformeren.
 • In de praktijk is EFT een schijnbaar eenvoudige techniek met een vaak verrassend snelle werking en groot resultaat.
 • De basis van EFT is relatief snel (in een paar uur) te leren, ook voor cliënten die daardoor een krachtig zelfhulp instrument hebben.
 • In handen van een kundige coach/therapeut is EFT een techniek met haast onbegrensde mogelijkheden.

 

 

Wat psychosynthese en EFT mij gebracht hebben

Waar psychosynthese mij vele waardevolle inzichten heeft gebracht over mezelf, zo heeft EFT mij geholpen oude angsten, belemmerende overtuigingen en onzekerheden echt los te laten. Angsten zoals mijn grote angst voor groepen, hoogtevrees, angst om te spreken in het openbaar. Mijn grootste dankbaarheid over EFT voel ik wel met betrekking tot mijn “genezing” van de ziekte van Lyme. Dit laatste is in belangrijke mate toe te schrijven aan een nieuwe manier van EFT toepassen die ik al zoekende heb ontwikkeld. De resultaten van de combinatie van EFT en de diepe inzichten van psychosynthese blijven me dagelijks verwonderen.

 

 

Maurice van der Weele

Wat mij steeds weer inspireert is dat er zo veel meer in ieder van ons aanwezig is aan potentie, aan mogelijkheden, misschien wel meer dan we ooit kunnen of durven dromen. Meehelpen deze mogelijkheden te ontdekken en verder vrij te maken is mijn passie.

 

In dit werk komen een aantal van mijn inspiratiebronnen op een prachtige manier bij elkaar:

 • Oude spirituele wijsheid: waaronder Boeddhisme, Yoga, meditatie, mystiek.
 • Moderne psychologische technieken: zoals EFT, EMDR, NLP, MR, Heartmath, Logosynthese, etc.
 • Nieuwe en oude wetenschappelijke inzichten.
 • Het holistische ontwikkelingsmodel en de technieken van Psychosynthese.

 

 

Opleiding EFT Expert

Deze start in september alweer voor de tweede keer dit jaar. Ik kijk erg uit naar het begeleiden van de deelnemers om hun eigen potentieel en mogelijkheden te herontdekken.

 

 

Proef, ontdek of ervaar wat EFT jou kan brengen

Kies uit de onderstaande mogelijkheden om dat te doen.

 

 1. Gratis EFT dag: Vollere praktijk za 16 september
 2. 9 eenvoudige maar diepwerkende EFT worksheets

 

Adem en stress

Hardlopen na een dag hard werken, voor de kinderen zorgen, mantelzorg, het klinkt heerlijk maar is het niet altijd…

Voordat je daadwerkelijk je schoenen aan hebt gedaan om te gaan, word je al overspoeld door argumenten als: Ik ben te moe, het regent, de was moet nog, het is te warm, het huis is een puinhoop….

Wat kan je dan helpen om WEL te gaan?

 

Een kleine ademhalingsoefening!

 

Ga even lekker op de bank zitten en leun in de kussens…doe als je wil je ogen dicht

Adem of blaas een paar keer diep uit…

Ontspan je schouders, laat ze wat naar beneden zakken op je uitademing….

Ontspan je gezicht…

Je hoeft niets anders dan alleen maar lekker uit te ademen…

Gun jezelf om dit te doen….

Als er gedachten van alle dingen die moeten opkomen concentreer je dan weer op je uitademen en maak je uitademing wat langer dan je inademing….

Blijf een tijdje zo zitten terwijl je lichaam en hoofd langzaam aan tot rust komen…

 

Doe je ogen weer open trek je schoenen aan en ga een lekker rondje hardlopen!

Je zal zien dat als je met meer ontspanning start het lopen veel lekkerder gaat.

 

Veel plezier!

The soul of Psychosynthesis, het 5e kernbegrip: Synthese

Een blog geïnspireerd op het boek van Kenneth Sørensen, The Soul of Psychosynthesis.

Wat is synthese?
Het vijfde kernbegrip van Psychosynthese is synthese. Ik legde dit altijd uit als heel-worden-van-je-psyche in een nieuwe vorm: harmonieus, geïntegreerd, hart verbonden met ziel, in de flow, als ‘staat van zijn’. In plaats van: ambivalent, tegenstrijdig, snel afgeleid door prikkels van buitenaf, zoekend naar controle – vooral met het hoofd – in voortdurende ‘staat van actie’ om ‘beter’ te worden. Ik zag het als het tegenovergestelde van analyse: het ontleden van je persoonlijkheid in afzonderlijke delen. En ik denk ook dat het ten dele klopt, alleen mist het net de essentie, namelijk dat synthese of heelwording geen doel of bestemming is op zich.

 

Roberto Assagioli stelt dat synthese niet perse betekent dat alle delen van de persoonlijkheid in een harmonieus geheel zijn gebracht en geïntegreerd tot een nieuw geheel. Het gaat juist om het ervaren van de liefdevolle en empathische relatie van ons zelf met alle delen in onze persoonlijkheid die onderling met elkaar in conflict kunnen zijn, uit balans, gefragmenteerd… Maar door de empathische liefde voor elk van die delen in ons-zelf ontstaat ‘holding space’ en daaruit als vanzelf: flow.

 

THE “GLUE” OF THE HEALTHY PERSONALITY IS NOT A SEAMLESS PATTERN OF WHOLENESS FORGED FROM MULTIPLE PARTS, BUT IS RATHER AN EMPATHIC LOVING OF ALL PARTS.
— JOHN FIRMAN & ANN GILA (2012)

 

Wat is flow?
Kenneth Sørensen schrijft er mooi over in dit kader. ‘Flow kan worden gedefinieerd als de spontane, moeiteloze expressie van een actie. Het niveau van de flow hangt af van de complexiteit van de actie. De flow van een balletdanser is complexer dan die van een kind dat speelt en danst. etc. Van een hoger bewustzijnsniveau. Een vereiste voor ‘flow’ is de samenwerking van psychologische functies (geformuleerd in het ster-diagram van Assagioli) die het mogelijk maken om ons vrij te manifesteren met onze persoonlijkheid. Dit vraagt veel oefenen. Het kost een mensenleven om te bereiken wat we ‘soul-flow’ noemen: de spontane en moeiteloze expressie van zielskwaliteiten zoals: wijsheid, compassie, dienstbaarheid. Assagioli ziet dit als het samengaan van de persoonlijke en transpersoonlijke wil.’

 

Bij het lezen van het hoofdstuk ‘Synthesis’ in het boek The Soul of Psychosynthesis, moest ik denken aan danser Sergei Polunin. Als een voorbeeld van hoe je in strijd met jezelf en de wereld kunt zijn en wat de empathische liefdevolle relatie met (alle delen in) je-zelf kan betekenen. Sergei begon als klein jongetje met dansen. Zijn oma zei: “He used to dance with his heart. He transported himself right into the music.” = Flow…

 

Twintig jaar later komt hij in een crisis omdat hij zich geleefd voelt door het strakke regime van de balletwereld. Hij verliest de liefde voor de dans, voor zichzelf, en belandt in een destructieve periode. In 2012 dacht hij zijn afscheid van het ballet te dansen in de prachtige clip ‘Take me to Church’ met Hozier…. Totdat de clip viral ging en zijn leven zo in gang zette dat hij inmiddels weer aan de top danst, door hard werken en liefde terug te vinden in zijn leven, voor zichzelf en vooranderen, voor de dans. In maart 2017 verscheen een film over zijn leven.

 

Synthese in breder perspectief
Kenneth Sørensen legt in zijn boek helder uit dat synthese niet iets is dat alleen in ons plaatsvindt, maar dat dit onlosmakelijk verbonden is met een grotere evolutie van alle mensen een liefdevolle relatie ontwikkelen met hun Hogere Zelf.

 

Net zoals we alle delen in onszelf kunnen omarmen door de empathische liefde van het (persoonlijke) zelf, zonder dat we perse in harmonie zijn… zo kunnen we andere individuen en groepen omarmen door de empathische liefde van het (hogere) Zelf, zonder dat we perse een harmonieuze relatie met de ander of de groep vormen. Deze ‘links of love’ zoals Assagioli ze noemt, nemen diversiteit, disharmonie en fragmentatie inclusief op alle niveaus van het leven.

 

THUS, INVERTING THE ANALOGY OF MAN BEING A COMBINATION OF MANY ELEMENTS WHICH ARE MORE OR LESS COORDINATED, EACH MAN MAY BE CONSIDERED AS AN ELEMENT OR CELL OF A HUMAN GROUP; THIS GROUP, IN ITS TURN, FORMS ASSOCIATIONS WITH VASTER AND MORE COMPLEX GROUPS, FROM THE FAMILY GROUP TO TOWN AND DISTRICT GROUPS AND TO SOCIAL CLASSES; FROM WORKERS’ UNIONS AND EMPLOYERS’ ASSOCIATIONS TO THE GREAT NATIONAL GROUPS, AND FROM THESE TO THE ENTIRE HUMAN FAMILY. — ROBERTO ASSAGIOLI

 

FROM A STILL WIDER AND MORE COMPREHENSIVE POINT OF VIEW, UNIVERSAL LIFE ITSELF APPEARS TO US AS A STRUGGLE BETWEEN MULTIPLICITY AND UNITY—A LABOR AND AN ASPIRATION TOWARDS UNION. WE SEEM TO SENSE THAT—WHETHER WE CONCEIVE IT AS A DIVINE BEING OR AS COSMIC ENERGY—THE SPIRIT WORKING UPON AND WITHIN ALL CREATION IS SHAPING IT INTO ORDER, HARMONY, AND BEAUTY, UNITING ALL BEINGS (SOME WILLING BUT THE MAJORITY AS YET BLIND AND REBELLIOUS) WITH EACH OTHER THROUGH LINKS OF LOVE, ACHIEVING—SLOWLY AND SILENTLY, BUT POWERFULLY AND IRRESISTIBLY—THE SUPREME SYNTHESIS. —

ROBERTO ASSAGIOLI

 

Afsluitend

 

 • synthese is geen doel op zich, het gaat er niet om hoger op de ladder van verlichting te komen
 • je hoeft niet ‘heel’ te zijn om flow te ervaren: als ik me bijvoorbeeld verdrietig en gefrustreerd voel tijdens mijn yogapractise, en even helemaal niet bij liefde voor mezelf kan, helpt het om mijn medeyogi’s en de teachers om me heen te voelen, hen te horen ademhalen; hun toewijding en liefde helpt mij langzaam terug naar mezelf…
 • het ‘werken’ zit hem in het in balans brengen van alle psychologische functies door een dagelijkse practise die ons leert focussen op liefde voor dat wat er is.
 • een liefdevolle empathische relatie met jezelf is een brug naar liefde voor de ander, en de wereld, de kosmos

 

Bronnen

 

Het ideaalmodel – een manier om te focussen

Een blog geïnspireerd op het boek ‘The Soul of Psychosynthesis, The Seven Core Concepts’- Kenneth Sørensen.

Your life, your masterpiece
Als we ergens moeite mee hebben in ons dagelijks leven, is het wel focus. We zijn er vrij slecht in staat om onze aandacht langdurig te richten op één punt, taak, of doelstelling. We zijn makkelijk afgeleid. Onlangs las ik het boek ‘Nooit meer te druk’ van psycholoog Tony Crabbe. Hij zegt over druk zijn het volgende:

 

“HET STARTPUNT IS NIET: PROBEREN OM MINDER DRUK TE ZIJN…. HET BREIN WERKT NAMELIJK NIET OP NEGATIEVE OPDRACHTEN, MAAR OP POSITIEVE OPDRACHTEN. DUS HET STARTPUNT IS: MAAK VOOR JEZELF HEEL DUIDELIJK WAT DE BELANGRIJKSTE DINGEN ZIJN DIE JE WILT DOEN IN JE LEVEN.”

 

Hij zegt dan ook dat tools voor bijvoorbeeld time-management niet de oplossing zijn voor drukte, want als je niet heel erg duidelijk weet wat je met die overgebleven tijd gaat doen, is de kans groot dat je nog meer gaat doen, en het dus nog drukker krijgt. Het gaat hem met andere woorden om de shift van ‘tijd managen’ naar ‘aandacht managen’.

 

De techniek van het Ideaal Model gaat over de focus op wat belangrijk is in je leven. Het gaat over wie je kunt zijn. En wie je in aanleg in wezen al bent. Piero Ferrucci schrijft hierover in zijn boek ‘What we may be’:

 

‘EEN VOGEL PIKT ZICH EEN WEG UIT ENE EI, EEN KNOP KOMT TOT BLOEI IN EEN ROOS. EEN STER KRIJGT VORM DOOR VERDICHTING VAN GASWOLKEN IN DE RUIMTE. GESMOLTEN MINERALEN KOELEN AF TOT PRACHTIGE KRISTALLEN. ER LIJKEN DINGEN TE ZIJN DIE HOREN TE GEBEUREN. HOE ZIT DAT MET MENSEN? ZIJN WIJ OOK GENEIGD ONS VOLGENS EEN DERGELIJK INNERLIJK PLAN TE ONTWIKKELEN? OF IS HET LEVEN EEN EN AL TOEVAL? PSYCHOSYNTHESE GAAT ER VANUIT DAT IN IEDER VAN ONS AL EEN IDEAAL PATROON AANWEZIG IS. HET ONTDEKKEN ERVAN EN HET AFSTEMMEN EROP IS EEN LEVENSWERK.’

 

Het ideaalmodel
Dit model gebruikt ‘nature’s own design’. Dat wil zeggen geen mentaal bedacht concept, maar het ontwerp van de natuur zelf. In iedereen is een uniek patroon aanwezig en in elke fase van ons leven passen daar ondergeschikte doelen bij – stappen op weg naar het ideale patroon. Dit patroon werkt als een innerlijke evolutie in ons: een ontwikkeling die plaatsvindt, waarop we kunnen leren afstemmen, maar waar we tragisch genoeg onszelf onbewust vaak in tegenwerken. Dat ervaren we dan bijvoorbeeld als onrust, stress, ziekte, somberte. Als we op dit ideale patroon afstemmen, ervaren we kwaliteiten als rust, vreugde, flow, liefde, vertrouwen, etc. Het is best een uitdaging om met het ideaalmodel te werken, omdat het vereist dat we ons vrij kunnen opstellen voor ‘nature’s own design’. De praktijk leert dat we eerst aan de slag moeten met ons ego, dat er vaak heel andere ideeën op nahoudt. Tegenstrijdige ideeën ook….

 

Uitzuiveren van ‘valse zelfbeelden’
Als er een ideaal zelf-model bestaat, dan bestaan er logischerwijs ook zelf-modellen die niet ideaal zijn. Roberto Assagioli beschrijft zes typen zelfmodellen die hij ‘valse’ zelf-modellen noemt, omdat ze niet een ware reflectie zijn van wie we echt zijn. Het zevende model is het ideale model. In het kort:

 

1. Zelfoverschatting en zelf-onderschatting:
Wanneer we ons maar steeds vergelijken en meten met anderen: beter of slechter, mooier of lelijker, meer of minder succesvol, etc.

 

2. Dagdromen van wie we zouden willen zijn:
Wanneer we ons richten op onbereikbare en geïdealiseerde modellen, zoals de ideale man, vrouw, partner, het ideale lichaam, beste vader of moeder… etc. Of als we ons uitleveren aan idolen of guru’s op een ongezonde manier en alles doen wat zij ook doen, om maar te worden wie zij ook zijn.

 

3. Aanpassen aan hoe wij graag willen dat anderen ons zien:
Bepaalde aspecten laten laten we graag van onszelf zien, andere kanten liever niet. Voor elke belangrijke persoonlijke relatie hebben we een ‘versie van onszelf’, bijvoorbeeld als partner, als vriend(in), als zoon of dochter, als collega…

 

4. De beelden die anderen van ons maken:
Wat anderen geloven dat wij we zijn en waardoor we ons laten bepalen. Bijvoorbeeld: zij is altijd sterk, durft alles, stelt zich niet snel kwetsbaar op, is chaotisch en hangt graag de lolbroek uit…

 

5. Zoals anderen ons graag zien:
Als we proberen te voldoen aan het beeld en de verwachtingen die anderen van ons hebben. Bijvoorbeeld: hij is altijd vrolijk, is altijd bereid om iets extra’s te doen, kan met iedereen opschieten…

 

6. Beelden van onszelf die anderen in ons oproepen en waarvan we ons niet bewust zijn.
Bijvoorbeeld wanneer iemand opgroeit in een onderdrukkend milieu en daardoor is gaan geloven dat hij niets voorstelt, of wanneer iemand opgroeit in een dogmatisch milieu waarin slechts één waarheid bestaat en andere meningen worden afgewezen. Dit kan heel schadelijk zijn voor de ontwikkeling.

 

Doorgaans hoppen we onbewust van het ene in het andere ‘valse’ zelfbeeld. Fanatiek gevoed door onze omgeving, peergroup, social media met wat ‘de norm’ is van het moment. Anders gezegd: we reageren op anderen of op situaties om ons heen en zijn vergeten wie we in wezen zijn, van binnenuit. Het slechte nieuws is: we kennen allemaal minstens enkele van deze valse zelfbeelden. We zoeken nu eenmaal heel graag dè oplossing voor onze issues buiten onszelf. Een ultieme methode om gelukkig te worden, de oplossing voor een leven zonder stress, de tips voor de beste seks, noem maar op, kortom de ‘quick fix’. We houden er onszelf (en anderen) uiteindelijk mee voor de gek en worden afhankelijk van de waan van de dag. Het goede nieuws is: we kunnen bewust kiezen voor een gezond en authentiek zelfmodel: het ideaalmodel.

 

7. Het ideale model is wie we kunnen worden, vanuit een realistisch perspectief
Dat wil zeggen, van binnenuit. Dat is nog niet makkelijk want als we de prikkels van buitenaf weerstaan en de aandacht naar binnen brengen, zien we eerst onze innerlijke toestand. Focus op het ontdekken van ideale model in ons, vraagt allereerst om inclusiviteit: van onze mooie kanten, maar ook ons donkere kanten. Het vraagt om onderscheid kunnen maken tussen inhouden in ons bewustzijn en de liefdevolle getuige ervan, ons bewuste zijn. Dit uitzuiveren van ‘valse zelfbeelden’ is de eerste stap op weg naar ons-zelf.

 

Kenneth Sørensen voegt hieraan nog een 8e zelfbeeld toe, dat ik ook graag wil noemen:

 

8. Realistische weergaven van wie we zijn op dit moment in onze ontwikkeling.
We hebben namelijk altijd haast, en we richten ons doorgaans het liefst op een mooie toekomst, en schieten volle kracht vooruit in de actie: wat kan ik allemaal doen….?! Dat is vaak het moment dat we een toffe hardloop-outfit kopen met de beste schoenen (of beter op blote voeten?) een hartslagmeter etc. Zaken die na een paar intensieve trainingen werkloos in de kast blijven liggen. Of we schaffen een schildersezel aan, kwasten, verf van een goede kwaliteit, en… helaas… we komen er maar niet aan toe om een uurtje per week te besteden aan schilderen. Of nog eentje: we kopen een mooie yogamat, dito broek en top, abonnement bij de yogaschool… en jammer maar helaas, de lestijden komen ons niet uit, of we hebben het toch net te druk met andere zaken. Wat op zich mooie doelen zijn met de focus op een gezonder, creatiever, misschien wel spiritueler leven, en met fantastische artikelen als hulpmiddel, heeft geen kans als we de eerste stap niet nemen: de focus van buiten naar binnen brengen en uitzuiveren van valse zelfbeelden. Deze beelden zitten vaak diep verankerd in onze persoonlijke geschiedenis. Wie daar niet naar wil of durft kijken, zal zijn eigen authentieke ideaalbeeld niet herkennen… En wie te veel haast heeft, kan ontmoedigd raken, geïntimideerd, of ten prooi vallen aan perfectionisme.

 

Werken met het ideale model
Hoe kun je nu toch een begin maken op een veilige manier als je nog geen idee hebt van je uiteindelijke persoonlijke ideale patroon? Piero Ferrucci stelt voor om te beginnen met het onderzoeken van de schoonheid van ideale patronen in het algemeen. De volgende oefening is overgenomen uit zijn boek ‘What we may be’ (p. 231):


Denk aan een vorm die volgens jou de zuiverheid en volmaaktheid van een ideaal heeft. Dat kan vorm zijn uit:
. De minerale wereld: de volmaaktheid van een kristal of een edelsteen.
. De natuur: de schoonheid van een bloem in bloei, of een blad.
. De dierenwereld: de volmaaktheid van een paard, een dolfijn of een vogel.
. De kosmos: de volmaaktheid van een regenboog of een ster.
. De mensenwereld: de zuiverheid van een persoon in een specifieke functie, of de intense schoonheid die je hebt ervaren in een gedicht, een schilderij, een lied,een dans…

Overweeg een aantal van deze ideale vormen.
Stel ze helder en levendig voor en geniet van de schoonheid van dit ideaal.

 

Accu

De werking van deze oefening bestaat uit de ‘wet’ dat beelden energiedragers zijn. Ze werken als een accu die is opgeladen met verfijnde en krachtige energie. Wie zich ‘aansluit’ op zo’n accu, kan zichzelf bewust opladen met energie die past of nodig is. Psychosynthese is een ‘energie-psychologie’ en werken met beelden is een belangrijke methode in leren beheersen van psychologische energie.

Kenneth Sørensen beschrijft in zijn boek dat het werken met beelden als focuspunt, bijvoorbeeld in de vorm van creatieve meditatie, kan leiden tot een verbinding tussen ons zelf en onze Ziel (of Hoger Zelf). Hierin benoemt hij de volgende stappen:

centreren: tot rust brengen van lichaam, emoties, en geest door het identificeren met een innerlijke liefdevolle waarnemer.

opstijgen: in dit stadium creëeren we de verbinding tussen zelf en Ziel. En daarmee ontstaat contact met alle andere zielen, waarbij ons bewustzijn zich uitbreidt in een 360 graden radius om ons heen. Soms ervaar je dit als een tijdloosheid of eeuwigheid.

mediteren: in dit stadium richten we de aandacht volledig op een ideale beeld en laten we de energie ervan tot ons doordringen in ons wezen. Ademhaling is hierbij sleutel, een transportmiddel voor energie.

ankeren: het doel is hier om de energieën die zijn binnengekomen vorm te geven in de wereld om ons heen. Wanneer we dit niet doen, kan energie met een hoog voltage opstapelen en zorgen voor hoofdpijn, brandend gevoel, vermoeidheid, irritatie, rusteloosheid… Een van de manier om dit te doen is het drie maal chanten of zingen van de klank OHM, waarbij je elke keer visualiseert dat je de energie uit laat stromen de wereld in.

 

Bronnen:

 

 • The Soul of Psychosynthesis, The seven Core Concepts, Kenneth Sørensen
  Handboek Psychosynthese, Roberto Assagioli
 • What we may be, Techniques for psychological and spiritual growth through psychosynthesis, Piero Ferrucci
 • Nooit meer te druk, een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld, Tony Crabbe

 

THE SOUL OF PSYCHOSYNTHESIS – Blog 3 van 7 The Seven Core concepts – Kenneth Sørensen

In de komende blogs besteden we aandacht aan het boek van Kenneth Sørensen dat in mei 2016 verscheen. Sørensen beschrijft zeven kernbegrippen van Psychosynthese die de ziel van Psychosynthese vormen. Dit artikel staat in het teken van het derde kernbegrip: de wil – de weg naar kracht.


De weg naar macht

De wil is het derde kernbegrip dat psychosynthese kenmerkt: wil is een weg naar macht. Dat laatste woord wil ik nuanceren, want het woord ‘macht’ lijkt besmet met associaties als: autoritair gedrag, materiële rijkdom en het voor het zeggen hebben (over anderen), ofwel associaties met uiterlijk machtsvertoon. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Hier gaat het om innerlijke macht als in: vermogen, bij machte zijn, in staat zijn, de kracht hebben om je leven aan te sturen. Toch goed om even bij stil te staan, want er is nogal wat te doen over de wil. Hebben we wel of geen vrije wil? Is vrije wil een illusie? In 2016 werd in Nederland nog een congres gewijd aan de wil. Neurowetenschappers, psychologen en filosofen gingen met elkaar in conclaaf over de vraag: zijn we knecht van ons brein of meester van gedrag? De discussie ga ik hier niet over doen, maar Roberto Assagioli is duidelijk van de laatste school: we kunnen vrije wil ontwikkelen. De twee volgende citaten zijn van hem:

 

“Psychosynthese is voor hen die weigeren slaaf te blijven van hun eigen innerlijke hersenschimmen of van uiterlijke invloeden en die vast besloten zijn meester te worden over hun eigen leven.”

 

“ The will is the central power of our individuality, the innermost essence of our self; therefore, in a certain sense, the discovery of the will means the discovery of our true being.

 

Als ik cliënten vraag of ze iets kunnen vertellen over hun wil, reageren ze regelmatig verbaasd. Hoezo mijn wil? Bedoel je wat ik wil? Nou nee zeg ik dan, ik bedoel meer hoe je wilt… en daar begint vaak een eerste reflectie op ‘de wil’.

 

Soorten wil

Psychosynthese stelt dat er meerdere wils-soorten zijn; beschreven als aspecten van de wil, die tezamen een volledig ontwikkelde wil vertegenwoordigen. Deze blog is een korte introductie in de wil, als belangrijkste uitvoerende kracht van het zelf (NB: link naar blog 2: het zelf). Assagioli wijdde er een heel boek aan getiteld: “Over de wil, Sturend mechanisme in het menselijk handelen”. Hij beschrijft hierin uitgebreid wat ‘wil’ is en hoe we wil kunnen ervaren en trainen.

 

Sterke wil     

Is gericht op een doel. Enkele kenmerken van sterke wil: zelfdiscipline, kracht, doorzetten, grenzen verleggen, en grenzen stellen, overwinnen van weerstand en frustratie. Wie doorschiet in sterke wil, ontwikkelt een verharde wil, loopt vast in ‘moeten’ en loopt langzaam leeg… en eindigt in willoosheid of lethargie.

 

Kundige wil

Is gericht op het proces, de stappen naar het doel. Kenmerken zijn: sturing en afstemming, efficiëntie, planning. Wie doorschiet in kundige wil, wordt bijvoorbeeld controle- of procedurefreak en verliest flexibiliteit van afstemmen op anderen en omstandigheden. Assagioli beschrijft tien wetten die ten grondslag liggen aan de werking van deze wilssoort. Afgeleid hiervan zijn technieken die de ontwikkeling van kundige wil mogelijk maken. Het wordt te lang om al deze wetten hier te beschrijven, maar ik volsta voor nu met wet 1:

 

‘Wet 1 – Beelden of denkbeelden, zelf-beelden en ideeën hebben de neiging om fysieke omstandigheden en  gedrag voort te brengen’.

 

Een wet met enorme impact. Goedschiks (zie goede wil) en ook kwaadschiks helaas…. De effectiviteit en impact van deze wet wordt uitermate goed ‘begrepen’ soms ook misbruikt door adverteerders… Zie onderstaande video ‘What our kids see’. Het bewust worden en herijken van beelden vormt een belangrijk onderdeel van Psychosynthese therapie.:

 

https://www.youtube.com/watch?v=yBo-G8QRpEo

 

Goede wil

Is gericht op keuze van het juiste doel, het goede. Kenmerken zijn: Intentie, liefde, mogen experimenteren, fouten mogen maken & leren, mildheid, ruimte, liefde, bemoedigen, hartcontact, verbinding. Wie doorschiet in goede wil, wordt grenzeloos, slap, en verliest de balans tussen geven en ontvangen.

 

Transpersoonlijke wil

Is gericht op wat zich wil in ons wil ontwikkelen, de evolutie die – of we er nu op afstemmen of niet – in ons sowieso gaande is. Samen te vatten als: Uw wil geschiede of ‘Trust the process’ . Kenmerken zijn: spiritualiteit, inspiratie, intuïtie, inzicht, licht, zuiverheid, stilte. Je kunt deze wilssoort niet rechtstreeks ontwikkelen. Je kunt de voorwaarden scheppen voor afstemming hierop: door stilte op te zoeken, disidentificatie van denken, voelen, lichamelijke sensaties, mindfullness te beoefenen.

 

Het volledig ontwikkelen van de wil omvat dus bovenstaande wilssoorten. Wil is verbonden met onze essentie, onze werkelijke identiteit.

 

De wil in therapie

Kenneth Sørensen beschrijft in dit hoofd stuk helder het belang van het ontdekken van de eigen wil, omdat dit gelinkt is aan de roep van het unieke zelf. Dit unieke en authentieke oorspronkelijk zelf wìl zich in ons manifesteren, alleen zijn wij ons-zelf in de loop van ons leven vaak vergeten. Dat levert veel innerlijk conflict, stress en onrust op.

 

Verder beschrijft hij wat ‘will-based-psychotherapie’ vraagt van de therapeut, namelijk enerzijds: een ‘moederlijke’ rol. Voornamelijk is dit aan de orde in het eerste deel van het therapieproces. De therapeut geeft een gevoel van bescherming, begrip, sympathie, en bemoediging. Dat wat een wijze moeder doet. Anderzijds heeft de therapeut ‘vaderlijke’ stijl nodig. Dit is meer een training tot onafhankelijkheid, doorgaans meer aan orde in een gevorderd therapieproces. De echte vaderlijke rol is bemoedigen, het opwekken van de innerlijke energie van het kind en het laten zien van de weg van onafhankelijkheid, want oude patronen doorbreken roept sowieso weerstand op (als dit niet zo was, had de cliënt het probleem al lang zelf opgelost!). Daarom is de vaderlijke functie het wakker maken van de wil van de client. De therapeut die zijn client niet helpt om de wil te ontwikkelen, maakt zijn client afhankelijk en en daarmee ontstaat gevaar voor regressie.

 

Om nog even bij de wetmatigheid over de impact van beelden te blijven… Wanneer je als therapeut werkt aan de belemmerende (zelf)beelden met je client, is het net zo belangrijk om te werken aan een nieuw perspectief. Een prachtige techniek die hierbij gebruikt wordt, is de techniek van het Ideaal Model.

 

“Individual psychosynthesis can be said to consist essentially in the actualization of one’s own ideal model” – Roberto Assagioli

 

Het Ideaal model is niet voor niets het vierde kernbegrip van psychosynthese. Daarover lees je meer in de volgende blog!

 

 

bronnen:

 

 

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/ik-heb-geen-vrije-wil-welles-die-heb-je-wel

Assagioli, R. (1973) Over de wil, Sturend mechanisme van het menselijk handelen (Zesde druk 1997), Servire.

 

 

 

 

The Soul of Psychosynthesis – The Seven Core concepts – Kenneth Sørensen

Dit blog staat in het teken van het tweede kernbegrip: het zelf – de weg naar meer presence, naar meer aanwezigheid in het hier-en-nu.

 

Bewust aanwezig zijn in het hier-en-nu

Presence: het vermogen om hier-en-nu aanwezig te zijn met volledige aandacht, vrij, wakker en bewust. Dus niet in het verleden en ook niet in de toekomst, maar in het nu. Dat is nogal moeilijk voor de gemiddelde mens. Mijn gedachten en gevoelens nemen me voortdurend mee naar allerlei ‘dossiers’. Bijvoorbeeld het dossier ‘werk’ of ‘gezin’ of ‘relatie’ of ‘onderhoud huis’. Of ik verdwaal in mijn gedachten, dan weer blijf ik maar hangen in een gevoel, etc. Alleen mijn lichaam is hier en nu – dat kan niet terug in de tijd en niet vooruit – met mijn ademhaling als kompas en als brug naar mijn zelf.

 

Zelf: het zelf is nogal wat anders dan de ‘dossiers’ of ‘inhouden van het onbewuste’ en het is nogal iets anders dan ons denken, voelen en onze (lichamelijke) sensaties. Aansluitend op de vorige blog over disidentificatie is het zelf datgene wat overblijft als ik me dis-identificeer van alle inhouden of dossiers in mijn onbewuste. Inhouden komen en gaan met de waan van de dag en ze bepalen in grote mate èn onbewust ons doen en laten. Zo (over)leven we van inhoud naar inhoud, van de ene rol in de andere en houden we ons bezig met het ene dossier na het andere.

lees meer…

De essentie van Psychosynthese

In deze blog introduceren we de trainers van de Essentials en beschrijven zij op hun eigen manier wat voor hun een essentie is van Psychosynthese. Wil je meer lezen over de inhoud van de cursus, lees dan verder: Psychosynthese Essentials

 

Vers terug uit India

 

De hele maand januari ben ik weggeweest, een break. Ik dacht dat dat heel lang zou zijn, maar de dagen zijn werkelijk voorbij gevlogen! Het is een prachtige ervaring geweest waarbij ik uit mijn dagelijkse rollen kon stappen: moeder, partner, trainer, docent, therapeut, etcetera. Een vorm van disidentificatie waarbij de ‘afdeling planning & controle’ even off-line was. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb genoten en geleerd van een maand ashtanga yoga practise bij Saraswathi Jois in Mysore, Zuid-India. Bijzonder waardevol en confronterend om te ervaren hoe mijn lichaam zich her-innert… oude patronen, gedachten, gevoelens, maar ook nieuwe perspectieven, mogelijkheden, nieuw denken en voelen. Me realiseren dat er geen ‘shortcut’ naar vrijheid en liefde bestaat, dat investeren in de dagelijkse oefening en discipline me vanzelf op weg helpt. Ik ervaar hierin een overeenkomst met Psychosynthese, mooi verwoord door Piero Ferrucci:

 

‘In ieder van ons is een kern waar we niet zijn gekwetst, waar we gezond, ontvankelijk en krachtig zijn… Deze kern terugvinden is misschien wel de mooiste zoektocht van ons leven.’ — Piero Ferrucci, Psychotherapeut, Filosoof, Schrijver.

 

Hoewel er geen shortcut naar je-zelf bestaat, bieden we toch een short-course Psychosynthese Essentials. Deze 5 dagen geven je de mogelijkheid om kennis te maken met belangrijke principes van deze positieve transpersoonlijke psychologie. En het biedt je de kans om te ervaren wat een holistische psychologie jou misschien wel te bieden heeft. Zelf ben ik in 1994 in aanraking gekomen met Psychosynthese, en ik had nooit kunnen bedenken dat ik er mijn beroep van zou maken… Voor mij persoonlijk betekent Psychosynthese dat ik mijn verlangen naar vrijheid, liefde en intimiteit naar mezelf en naar anderen steeds meer ruimte geef in mijn leven. Zo heeft iedereen wel een dieperliggend verlangen geloof ik… waar je in de waan van de dag niet aan toe komt, maar waar je – om ècht te leven – ook niet onderuit kunt…

 

Ik voel me geïnspireerd om de komende maanden de Psychosynthese Essentials te geven, samen met mijn collega Yvonne Steenmetz.

 

Namasté Kirsten Koetsier

 

 

Onvoorwaardelijk liefde

Toen ik 25 jaar geleden een workshop deed rondom psychosynthese, was ik op zoek naar contact met andere mensen zoals ik dat ervoer in het contact met mijn pasgeboren dochter. De openheid, onvoorwaardelijkheid, liefde, die ik voor haar voelde wilde ik ook gaan voelen in het contact met anderen. Met mijn partner, vriendinnen, mijn familie, collega’s. Er zat alleen van alles in de weg. Mijn verleden had mij gevormd tot wie ik was… Ik was onzeker, maar verbloemde dat door flink te zijn, allerlei activiteiten te ontplooien, te doen alsof ik alles wel aankon. Ik voelde me geregeld eenzaam, ondanks ook mooie contacten met mijn partner, vriendinnen, zussen. En ondertussen dat verlangen voelen naar echt contact, diepgang, ‘iets’ ontbrak. Deels vond ik dit in de kerk in een jongerenwerkgroep waar we praatten over onderwerpen die ons bezighielden als relaties, wat geloof je, seks, etc. In de psychosynthese-workshop raakte mij de onvoorwaardelijkheid: alles in mij mocht er zijn, al mijn gedachten, gevoelens, gedragingen waren ‘gewoon’, ze waren er niet voor niets. Ze zijn in mijn jeugd ontstaan, als overleving of bescherming, zelfs mijn woede en (on)macht en jaloezie, etc. En ik had kwaliteiten! Mijn zachtheid was geen weekheid, maar echte zachtheid en fijngevoeligheid en zuiverheid, waar ik ontroerd van raakte. En ik had bijvoorbeeld ook kracht, wat iets anders bleek dan bepalen, wat ik ook goed kende. Gaandeweg ben ik al die kanten in mezelf gaan leren kennen en vooral accepteren en met mildheid naar leren kijken, in plaats van met allerlei oordelen die ik had. En nog wel heb natuurlijk, ze poppen soms gewoon op, maar ik kan ze nu begrenzen, zien wat er speelt en mijn aandacht richten op de mooie kanten van mezelf en anderen. Ik ben steeds meer aan het ontdekken wie ik in wezen ben, wat mijn kernkwaliteiten zijn, wat ik wil doen in deze wereld. Een onderdeel daarvan is het doorgeven van dit ‘gedachtengoed’. Zodat steeds meer mensen een stuk vrijheid, liefde, mededogen in zichzelf gaan ontdekken, waarmee we onze naaste omgeving en de wereld een stukje mooier en fijner kunnen maken.

 

Hartegroet, Yvonne Steenmetz

 

Running Therapie 2.0

Wat is running therapie eigenlijk?
Als je hierop googelt dan lees je: Runningtherapie is het inzetten van een rustige duurloop onder leiding van een running therapeut. Verhelderend? Nee niet echt.

Verwarrend? Zeker! Bij de meeste running therapeuten gaat het inderdaad om het inzetten van een duurloop(je) als een fase tussen niet sporten/bewegen enerzijds en deelname aan reguliere sport/beweegactiviteiten anderzijds. Een mooie start maar ik denk dat er veel meer uit te halen is.

 

De waarde van therapie
Waar voor de één het woord therapie in runningtherapie verwarrend is, is dat voor mij juist de grootste waarde! Want juist door de combinatie van therapie en lopen/rennen maak je de koppeling tussen het in beweging brengen van het lijf én van de psyche.

 

Jouw vraag
Stel: je kampt met de vraag: Is dit het nou, is wat ik nu doe datgene wat ik werkelijk wil?  Hoe ga ik eigenlijk om met grenzen en grenzeloosheid? Met vreugde of verdriet?

Deze emoties zetten zich vrijwel altijd vast in het lichaam, maar vaak zijn we daar het contact mee verloren. Als je dan gaat bewegen (hardlopen/wandelen) dan heeft dat zeker een goede uitwerking op ons brein. Want zelfs zonder dat we ons hier bewust van zijn, worden er in de hersenen processen opgestart die een gunstig effect hebben op je algemeen welzijn. We kennen allemaal wel de uitspraak dat je tijdens het sporten zo lekker je hoofd leeg kan maken.

 

Het effect van Running Therapie
Wanneer we heel bewust in het gesprek en tijdens het lopen óók aandacht geven aan de psyche en daarmee de therapeutische waarden toevoegen, dan wordt runningtherapie zoveel meer!

Want in je lijf ontdekken waar je blokkades zitten en die buiten in het bos de polder of de hei te ervaren én te ontdekken waar je innerlijke kracht zit en die te ontwikkelen, dat is echte Runningtherapie!

 

Zelf ervaren
Wil je zelf ervaren wat Running Therapie met je kan doen, neem dan contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

THE SOUL OF PSYCHOSYNTHESIS, The Seven Core concepts – Kenneth Sørensen

In de komende blogs besteden we aandacht aan het boek van Kenneth Sørensen dat in mei 2016 verscheen. Sørensen beschrijft zeven kernbegrippen van Psychosynthese die de ziel van Psychosynthese vormen. Deze nieuwsbrief staat in het teken van het eerste kernbegrip: disidentificatie.

‘Even if Psychosynthesis is presented as a synthesis of different therapeutic and educational approaches it is important to remember that it has its own original and central essence” — Roberto Assagioli

 

Assagioli’s ‘testament’

Kort voor zijn dood op 85 jarige leeftijd liet Roberto Assagioli een document na met daarin een schets van de zeven kernbegrippen van Psychosynthese. lees meer…

Kop in de wind, inspirerende zeilreizen

Avontuur, natuuKop in de windr, bezinning: een andere vorm van bijscholing.

Geaccrediteerd als bij/nascholing door SKB

 

Avontuur, mooie natuur, verrassende ervaringen? Stilte, uitwisseling en verbinding met je reisgenoten? Op zoek naar ruimte om je te bezinnen op een nieuwe koers?  Vaar mee met Kop in de Wind.

 

Je gaat op ontdekkingsreis met een zeewaardig zeilschip in een prachtig vaargebied: IJsselmeer en Waddenzee.

Kop in de Wind wordt geleid door Edward van Mieghem. Hij is psychosynthesetherapeut en instructeur zeezeilen en zet al zijn ervaring vanuit die achtergronden in: zeilen met diepgang.

 

Kop in de Wind is ook een bijscholing voor counselors, gidsen en therapeuten: bezinning en jezelf ontwikkelen in niet-alledaagse omstandigheden om zo het belangrijkste instrument dat je hebt verder te ontwikkelen: jezelf.

 

Ieder voor- en najaar zijn er drie 5-daagse tochten (van vrijdag tot woensdag)

Kop in de wind

Voor een filmimpressie, klik hier of lees het artikel.

 

Voor meer informatie en data: www.kopindewind.nl of bel: 06-46261718

 

Liefde, grond onder mijn voeten

Dans‐ meditatieweek
in de Zwanenhof te Zenderen
zondag 15 juli – vrijdag 20 juli 2018

 

Liefde is zo gewoon maar tegelijkertijd een mysterie.

We beseffen dat niet altijd: maar we leven erdoor en ervoor.

Met liefde zijn andere kwaliteiten verbonden zoals: dankbaarheid, vreugde, compassie. Als liefde gaat stromen worden ook deze kwaliteiten sterker.

Deze stroom hebben we niet in de hand, we kunnen er slechts in mee gaan en er op vertrouwen.

De Engelse mystica Julian van Norwich ervaart Liefde als een “alles dragende grond, een alles drenkende bron”.

Die bron is in ons.  Eckhart Tolle zegt: “Liefde is je ware natuur”.

Liefde is ook een werk-woord: liefhebben.

 

De Ierse dichter-filosoof John O’Donohue zegt: ”Je kunt een ander alleen maar liefhebben als je je evenzeer wijdt aan de prachtige maar moeilijke spirituele taak om jezelf te leren liefhebben”. Liefde is groeien en werken op de akker van je eigen hart en loslaten wat je eigenlijk niet nodig hebt en wie je niet bent.

 

In deze ontspannende week verkennen we de liefdesbron in ons.

De ervaringen en teksten van mystici/wijze mensen zullen ons steunen en bemoedigen.

We dansen, stil en naar binnen gekeerd, uitbundig en vrij.

We mediteren, verdiepen ons in teksten.

Dit alles in een week waarin je kunt zijn op jouw manier.

Op een prachtige plek: De Zwanenhof in Zenderen.

 

Je bent van harte welkom!


Begeleiding
Agnes Janmaat en Anneke Klunder. Zij zijn beiden trainers in psychosynthese en dans- en meditatie. Beiden verbonden aan de Psychosynthese Academie te Amersfoort. Hebben ook een jarenlange ervaring met dans en meditatie.

Datum
zondag 15 juli 17.00 uur tot en met vrijdag 20 juli, 14.00 uur.

        

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Agnes Janmaat, 033‐4619433, agnesjanmaat@casema.nl

Anneke Klunder, 0570‐616556, annekeklunder@hetnet.nl

 

Aanmelding bij de Zwanenhof te Zenderen, 0742659525

info@zwanenhof.nl; www.zwanenhof.nl

 

Kosten: voor workshop, overnachting en maaltijden, 

€ 525,- / € 580,- / € 615,- zie voor de tariefindeling de website van de Zwanenhof.

 

 

Boekentip Piero Ferrucci

image001

Na het prachtige boek over schoonheid en vriendelijkheid (“Beauty and the soul”)  heeft Piero Ferrucci zich gebogen over, het voor Psychosynthese beoefenaren bekende thema; “De Wil”.

 

Naast de bekende aspecten uit de Psychosynthese wordt de theorie verder uitgebouwd en toegankelijker gemaakt voor een breder publiek. Hij verbindt nieuwe inzichten uit de neurowetenschap en psychologie aan vele voorbeelden uit klassieke mythologie, spirituele stromingen en casestudies.

 

 

lees meer…