Creatief werken met subpersonen

Psychosynthese en Creatieve Therapie vullen elkaar op een bijna naadloze manier aan. De diepte van het mensgerichte model van Psychosynthese samen met de concrete, praktische en snel verdiepende en bevrijdende werking van creatief en kunstzinnig werken geeft bijzondere mogelijkheden voor de ontwikkeling van ons mensen. Creatieve therapie kun je voor veel verschillende doeleinden gebruiken. Eén daarvan is om beter zicht te krijgen op je eigen subpersonen. Daarover gaat de oefening De Herberg.

 

De herberg WendySmit 2017

 

Assagioli besteedt in zijn literatuur ruim aandacht aan het creatieve proces, maar laat de ruimte over de praktische toepassing grotendeels open. Hoe kun je creatieve en kunstzinnige werkvormen toepassen in het werken met mensen en groepen en wat zijn de valkuilen en haken en ogen. Voor mij komen hier creatieve- en kunstzinnige therapie en psychosynthese samen. Niet alleen het waarom, maar ook hoe doe je dat, daar ligt mijn passie. Om je te helpen handen en voeten te geven aan het creatieve proces dat in elk mens aanwezig is.

 

Ervaren en doen zijn belangrijke pijlers bij het creatief werken. Toen ik nog als communicatieadviseur werkte begreep ik de kracht van woorden. Woorden om je boodschap over te brengen, maar woorden kunnen je ook afleiden of verwarren. Tijdens sessies en trainingen ervaar ik dit ook. Woorden kunnen iemand afhouden van het ervaren van een subpersoon, van er naar te kijken, zich er mee te verbinden en verhouden. Creatieve oefeningen kunnen dan iemand helpen om stap voor stap naar die ervaring te gaan, om het te zien, toe te laten en te omarmen.

 

 

Creativiteit en meditatie

Creativiteit en meditatie zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoewel ze verschillende uitgangspunten hebben, hebben ze ook veel overeenkomsten. Zo komen de stadia van meditatie (reflectief, receptief, contemplatie en discriminatie) overeen met de stadia van het creatieve proces (voorbereiding, frustratie, incubatie, verlichting/inzicht, uitwerking). Het voert te ver om in deze worksheet hier dieper op in te gaan. Maar als je je erin verdiept blijkt dat creativiteit en mediatie beide via een andere weg tot een gelijk doel komen: de ontwikkeling van een nieuwe manier van bewustzijn en innerlijke activiteit die een belangrijke stap in iemands ontwikkeling kan zijn. De ontwikkeling van de juiste mentale gewoonten en emotionele houding helpen bij het ontwikkelen van meer creativteit in je leven in het algemeen en in het bijzonder voor die creativiteit die te maken heeft met levensveranderingen en synthese. Om je te laten ervaren wat de combinatie Creatieve Therapie en Psychosynthese voor je kan betekenen, geef ik je in deze worksheet een creatieve meditatie manier om meer zicht te krijgen op je subpersonen.

Wil je meer weten over deze vorm van creatieve meditatie – die anders dan de creatieve meditatie waar Assagioli het over heeft in zijn boeken – dan verwijs ik je graag naar mijn boek: Creatief mediteren – voor meer bewustzijn, ontspanning en creativiteit, Uitgever: A3 Boeken, ISBN: 9789491557323.

 

Wat levert het doen van de oefening je op

De oefening De Herberg levert je een ander perspectief op subpersonen op. Het kan je een herniewd beeld geven van subpersonen die al bekend zijn of je in contact brengen met minder bekende of nog onbewuste subpersonen.

 

 

Creatieve therapie in de praktijk

Iedereen kan creatieve oefeningen toepassen op zichzelf en op anderen. Soms helpt een kleine teken- of fotooefening al om beter zicht op je vraag te krijgen of om je meer te ontspannen. Met een A4 papier, een pen en een potlood heb je altijd een basistoolkit bij de hand die je bij nood kunt inzetten. Wil je creatieve therapie toepassen in coaching, therapie of training, dan raad ik je aan je hierin verder te verdiepen. Het werken met creatieve- en kunstzinnige werkvomen lijkt eenvoudig, maar blijkt in de praktijk vaak toch weerbarstiger te zijn dan in eerste instantie gedacht. Ik geloof dat ervaren de beste manier is om te zien wat een oefening kan doen. Daarom nodig ik je uit om zelf aan de slag te gaan met de oefening die je hieronder kunt downloaden en het zelf te gaan ervaren.

 

De herberg WendySmit 2017