EFT 2: Meesterschap en Zelf-realisatie

“How to close the gap between who I have become and who I really am”


In deze training leer je de technieken op een nog dieper en wezenlijker niveau te gebruiken. Hier ga je leren hoe je trauma’s helpt helen en vooral hoe je mensen helpt de verbinding te herstellen met hun spirituele bron, hun diepste wezen. Je leert hoe je traumabevrijding en het proces van intense Zelf-realisatie aan elkaar verbindt en natuurlijk ook hoe je die innerlijke verbinding in jezelf herstelt en versterkt.  

In deze training ga je een flinke stap verder in het beheersen van de technieken en de processen. De term meesterschap gaat over het kunnen “spelen” met de energieën, krachten, emoties, weerstanden en verlangens. Je wordt nog gevoeliger voor je eigen intuïtie en leert vertrouwen op het andere weten in je.

Je leert een echte synthese te maken tussen aan de ene kant de heling van trauma’s en aan de andere kant het laten ontstaan van de verbinding met de ziel/bron/hoger-zelf van de ander.

En dat op zo’n manier dat het toch heel concreet is en makkelijk te volgen voor je cliënt. Zo kan zelfs het helen van de meest intense trauma’s op een lichte manier, heel bevrijdend en vreugdevol zijn.

Deze verbinding zorgt voor transformaties die vaak als een wonder ervaren worden door mensen.

En natuurlijk kun je dit niet helpen gebeuren in een ander als je niet zelf én de heling én de innerlijke verbinding met je eigen essentie kunt toelaten en versterken. Dus gaat ook in deze training het eigen proces weer gelijk op met de professionele ontwikkeling.

Thema’s met enkele bijbehorende concrete werkgebieden

Dromen, verlangens en doelen:

 • Belemmerende gevoelens en overtuigingen als angst, onzekerheid, faalangst en succes-angst,…
 • Positieve gevoelens en overtuigingen versterken: Energie, Flow, helderheid, noodzaak, gezond zelfvertrouwen, weten….
 • Je leert:
  • Precies hoe je de wezenlijke verlangens weer helpt helder krijgen.
  • Hoe je de onderliggende angsten en trauma’s vindt en bevrijdt.
  • Hoe je de negatieve overtuigingen transformeert.


Levensvragen:

 • Purpose, “waarom ben ik hier? Wat is mijn grotere doel?”
 • Hier leer je:
  • Hoe je de essentie van iemands bedoeling helpt (her)ontdekken.
  • Hoe je de heel oude wonden (Primal Wound) ontdekt en heelt.
 • Verbinden van “de 2 werelden” : het persoonlijke en het spirituele in de mens bij elkaar brengen en laten samenwerken.
  • Hoe je de hierbij horende heel specifieke belemmeringen vrij maakt.


Relaties:

 • contact, verbinding
 • Begrenzen en ruimte,
 • Eenzaamheid, liefde, kwetsbaarheid,….
 • Afhankelijkheid en vrijheid


Gezondheid en ziekte:

 • Symboliek van klachten
 • Weerstand en zelf-sabotage
 • Ruimte, zelf-liefde, genieten,
 • Levenskracht en levensvreugde.
 • Stress, spanning.
 • Omgaan met chronische ziektes, dood, loslaten:
 • Je leert:
  • Heel precies uitzoeken waar de helende energie stokt en hoe je die weer laat stromen.
  • De wijsheid van het lichaam, de organen en ziekten zien en gebruiken.


Overvloed/rijkdom/succes/carriere:

 • Eigenwaarde,
 • Kunst van ontvangen/toelaten,
 • Diepere staten van zelf-liefde vrijmaken.
 • Niveaus van overvloed, verbinden.


Andere specifieke problematiek zoals:

 • Verslavingen.
 • Depressie.
 • Angsten en fobieën.PTSS
 • Voorbewuste/pre-verbale trauma’s.
 • Rouw, verlies.
 • Etc.


Bevrijdende Technieken:

Technieken en visies om wat vast zit in lichaam, emoties, gewoonten en denken te bevrijden, zodat de onderliggende energie/kwaliteit weer stroomt en ter beschikking komt.

 • EFT:
  • Werken met aspecten, testen, meten.
  • Emoties; angst, onzekerheid, verdriet, etc.
  • Belemmerende overtuigingen/gedachten
  • Werken met teleurstellingen/herinneringen.
  • Versterken van het “ik” , de waarnemer, het sturende centrum in je client.
  • Positieve gevoelens/kwaliteiten oproepen met EFT
  • EFT en systemisch werk.
  • EFT zonder woorden.
  • Healing met EFT.

 • EFT varianten als:
  • Faster EFT
  • Choises Trio
  • Matrix Reimprinting
  • Tearless trauma healing (hoe te werken met EFT zonder herbeleving, hertraumatiseringng)
  • Quantum Jumping.

 • EFT in combinatie met het werken met:
  • Subpersonen, deelpersoonlijkheden
  • Systemen (cultureel, gezin, familie): loyaliteit.
  • Identiteit.
  • Innerlijke tegenstellingen.
  • (Voorbewuste) trauma’s/herinneringen.
  • Overgenomen trauma’s.
  • Verantwoordelijkheid.
  • Het helende veld.
  • Kracht van je intentie.
  • Waarden, veiligheid.

 • Logosynthese en L.O.A. (gecombineerd met EFT) :
  • M.n. hoe je de positieve gevoelens/kwaliteiten en energie in het hier en nu haalt.
  • Verdieping van het begrip en de toepassing van de wetten van aantrekkingskracht en creatie.
  • Werken met het verhogen van de innerlijke frequentie.


Afstem Technieken:

Dit zijn technieken en visies die helpen iemand weer te verbinden met de eigen innerlijke bron van energie, positieve gevoelens en kwaliteiten.

Deze technieken worden gecombineerd met EFT, waardoor hun kracht sterk toeneemt.


Modellen:

Een aantal modellen en systemen zullen worden behandeld m.n.

De 7 fases van zelf-realisatie en ontwikkeling:

Kennis over deze fases helpen je als coach/therapeut precies zien waar de weerstand zit tegen de natuurlijke stroom, de gewenste ontwikkeling/realisatie van je cliënten à hierdoor is het veel makkelijker om heel gericht technieken als EFT toe te passen precies daar waar angst en verlangen elkaar in de weg kunnen zitten.


ABCD Systeem:

Dit systeem brengt alle waardevolle elementen van coaching, therapie en spirituele ontwikkeling bij elkaar.

Het helpt je om op een eenvoudige manier overzicht te houden zowel tijdens een sessie als gedurende een heel traject.


Deze training is niet voor iedereen geschikt en toegankelijk.

Vooral niet geschikt als je alleen op zoek bent naar nieuwe tools om anderen beter te helpen en niet je eigen ontwikkeling mee wilt en durft te nemen.

Als je wilt weten of je met jouw vragen, behoeften en ervaring een goeie match bent met deze training, bel met Karin (06-29 414 787) of Maurice (06-52020945) of mail naar karin@eftacademy.nl


Een paar belangrijke elementen en uitgangspunten in de opleiding:

 1. De bron van verlangde gevoelens en kwaliteiten ligt niet buiten ons, maar in ons. Het gaat er om hoe je je daarmee verbindt. En hoe je de blokkades die er in het leven tussen zijn gekomen bevrijdt.  
 2. Bevrijding gaat niet alleen om het loslaten van wat we niet willen (bepaalde gevoelens, patronen, overtuigingen e.d.) , maar juist ook over het bevrijden en vrijmaken van kwaliteiten, gevoelens en eigenschappen die horen bij wie we werkelijk zijn.
 3. Niks moet weg: zelfs in of onder de meest lastige/pijnlijke gevoelens en overtuigingen zit een wezenlijke waarde die niet weg moet, maar bevrijd mag worden.
 4. De kracht van de “juiste” vragen, intentie, manier van kijken.
 5. Het belang van de eigen heling en interne verbinding van de begeleider. à eigen persoonlijke en spirituele proces (bevrijding/transformatie)  en de professionele ontwikkeling gaan gelijk op.