Psychosynthese en Systemisch Werken gaan heel goed samen

 Bij beide manieren van werken kijk je met een fenomenologische en liefdevolle blik en zonder oordeel. En met systemisch werken kun je je blik nog verruimen door te kijken m.b.v. een opstelling naar de invloeden van je gezin van herkomst en nog verder terug. Je moet immers achterwaarts begrijpen om voorwaarts te kunnen leven!

 

Wat is systemisch werken?

Vaak zijn gedragingen of problemen van mensen een gevolg van iets wat in de kindertijd gebeurd is, maar ook van trauma’s van eerdere generaties.

Belangrijk in familieopstellingen is het zichtbaar maken van deze verdrongen,  toegedekte ervaringen. Bert Hellinger zag dat dit tot verstrikkingen leidde, wat invloed had op het welbevinden van later geboren familieleden, waardoor ze problemen krijgen.

 

Deze last kan zich op verschillende manieren uiten:

depressiviteit, moeizame relaties of continue spanning in de familie, identiteitsproblemen, niet voluit kunnen leven.

 

Deze verstrikking kan zichtbaar worden gemaakt in een opstelling waarbij je plaatsvervangers voor je familieleden kiest. Dat kan met mensen, zogenaamde  representanten in een groep, maar ook individueel.

 

Individueel systemisch werken

Omdat de meesten in een individuele setting (gaan) werken, is het handig om te weten dat je ook individueel systemisch werken kunt. Belangrijk is het om eerst een goede hulpvraag te hebben om mee te kunnen werken. In afstemming met die hulpvraag kun je aspecten opstellen. Dit kunnen familieleden zijn, maar ook delen van jezelf of levensfasen, een keuzeprobleem of een orgaan waar je last van hebt. Kortom, er zijn vele mogelijkheden.

Je kunt dit doen met poppetjes op een tafel, met sjablonen op de grond of met behulp van een visualisatie.

 

Hoe werkt het?

Hellinger gaat uit van een groot collectief veld. Wanneer in het verleden iets niet goed  is afgemaakt, dan zal een nazaat dit uit loyaliteit proberen “goed te maken”. Er is dan sprake van aangematigde schuld en dat gebeurt veelal onbewust, vaak door het meest kwetsbare en gevoelige kind.

 

 Er is sprake van een verstrikking wanneer:

 

  • Iemand niet de hem toebehorende positie in het systeem inneemt
  • Er geen balans is in geven en nemen bij partners en broers/zussen
  • Kinderen meer geven dan hun ouders
  • Iemand niet gezien of geëerd wordt of is buitengesloten (ook ongeboren of doodgeboren kinderen)
  • Er een familiegeheim is

 

Dit heeft tot gevolg, dat de ordening van de liefde verstoord is en dientengevolge de liefde niet vrij zal kunnen stromen. Als iemand kan kijken naar die verstrikking in zijn systeem van herkomst  en de ordening kan hersteld worden, dan kan iemand weer in verbinding komen met zijn eigen kracht.

 

Ineke Hamstra

Zelf ben ik opgeleid bij het Duits/Hollands Instituut voor Systemische Constellaties (DISC). Dat betekende in een groep zitten met Hollanders en Duitsers, waardoor er veel opstellingen over de oorlog gingen. We waren toen ook bezig met verzoeningswerk, wat mij erg raakte. Maar ik heb ook andere opstellers zien werken, waaronder Bert Hellinger, Wilfried Nelles en Franz Ruppert. En de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van systemisch werken neem ik mee in mijn intensieve basistraining “Individueel Systemisch werken”.  Maar ook andere methodieken vlecht ik in, zoals lichaamswerk, energetisch werken, voice dialoque, visualisatie, thema gecentreerde interactie, intuïtieve ontwikkeling, focussen. En elke ochtend begin ik met oefeningen en meditatie. Ik ga ervan uit, dat pas als ik in contact ben met mezelf ik iets te geven heb aan een ander.

 

 

Intensieve basistraining “Individueel Systemisch werken”

Deze training duurt 6 lessen met 4 oefenbijeenkomsten met huiswerkgroepen tussendoor. Er is een afwisseling tussen theorie en praktijk. Er is gelegenheid om vragen te stellen over de “verplichte” literatuur.

Er komen voorbeeldopstellingen, visualisaties en er zullen veel oefenmomenten zijn. Omdat we in de afgelopen training merkten dat het wel erg intensief was, hebben we de lesdagen wat verder uit elkaar gepland. Deze basistraining is geaccrediteerd door de SKB met 180 SBU/6,5 EC’s

Meer informatie over de Intensieve Basistraining Individueel Systemisch Werken

 

Ervaring van een deelneemster:

 

“Ik heb ontdekt, dat een opstelling – zelfs al in het begin-, een sterk beeldend vermogen heeft en in die zin veel los kan maken. De kleine stappen die worden gezet, zijn soms simpel en eenvoudig. Hierdoor wordt het proces zichtbaar gemaakt en kan er heling plaatsvinden.

 

Het is goed om te weten, dat het om het proces gaat en niet om het resultaat. En het is belangrijk om rekening te houden met weerstand. Die heb je altijd te respecteren als begeleider.

 

Een opstelling vind ik een heel krachtig middel om op zoek te gaan naar herstel, van de 3 ordeningen van de liefde, of om op zoek te gaan naar een oplossing. Hoewel ik regelmatig geneigd ben om een aantal situaties psychologisch te duiden, geeft een opstelling mij een meer energetische manier om met de ingebrachte problemen om te gaan. Soms kan ik me verbazen over wat dit doet met mij en met de mensen , die hierbij betrokken zijn.” Anca Schippers

 

Gratis inspiratiedag

Ben je nieuwsgierig geworden en zou je graag eens willen “proeven van” en “ruiken aan”  het systemisch werken? Dat kan op zaterdag 13 januari van 10.00 tot 16.00 uur in de Psychosynthese Academie in Amersfoort. Aanmelden gratis workshop Familie-opstellingen