THE SOUL OF PSYCHOSYNTHESIS, The Seven Core concepts – Kenneth Sørensen

In de komende blogs besteden we aandacht aan het boek van Kenneth Sørensen dat in mei 2016 verscheen. Sørensen beschrijft zeven kernbegrippen van Psychosynthese die de ziel van Psychosynthese vormen. Deze nieuwsbrief staat in het teken van het eerste kernbegrip: disidentificatie.

‘Even if Psychosynthesis is presented as a synthesis of different therapeutic and educational approaches it is important to remember that it has its own original and central essence” — Roberto Assagioli

 

Assagioli’s ‘testament’

Kort voor zijn dood op 85 jarige leeftijd liet Roberto Assagioli een document na met daarin een schets van de zeven kernbegrippen van Psychosynthese. Assagioli benadrukt hierin dat Psychosynthese zijn eigen oorsprong heeft waarmee het zich onderscheidt van andere psychotherapeutische aanpakken. Namelijk: Psychosynthese plaatst de ziel centraal. Deze bijzondere schets heeft Kenneth Sørensen uitgewerkt in een helder en toegankelijk boek. De zeven kernbegrippen op een rijtje:

 

Disidentificatie – de weg naar Vrijheid

Het zelf – de weg naar aanwezigheid in het hier-en-nu

De wil – de weg naar Kracht

Het ideaal model – de weg naar Focus

Synthese – de weg naar Flow

Het Bovenbewuste – en weg naar Overvloed

Het Transpersoonlijke Zelf of Hoger Zelf – een weg naar Liefde

 

Disidentificatie – een weg naar Vrijheid

Het bewust en doelgericht gebruiken van dis-identificatie, is de basis van Psychosynthese. Wie deze techniek beheerst, ontwikkelt de (keuze)vrijheid om zich te identificeren met zelf-bewustzijn, in plaats van samen te vallen met gedachten, gevoelens, ons lichaam, onze ‘monkey-mind’….

 

Sørensen beschrijft in dit hoofdstuk mooi welke functie disidentificatie heeft in het therapieproces en hoe het psychosynthese-therapieproces onderdeel is van de algehele persoonlijke en transpersoonlijke ontwikkeling van de mens. Het therapie-proces helpt een client om:

 

  1. Zichzelf te ervaren als een liefdevolle getuige die in staat is om inhouden van het bewustzijn te observeren, er mee aanwezig te zijn, te accepteren (in het engels mooier beschreven als ‘to hold space and accept’) en uiteindelijk te transformeren.
  2. Zichzelf te ervaren als een actieve observator die wilskracht op een gezonde manier kan gebruiken om dieperliggende behoeften te vervullen en eigen unieke hulpbronnen kan inzetten.

 

Het disidentificatieproces

Psychosynthese stelt dat de Ziel nooit gescheiden is van de persoonlijkheid. De Ziel (of Hoger Zelf) is altijd aanwezig een als innerlijke gids en beschermer. De Ziel leeft in het bovenbewuste en doorstraalt – net als de zon – door in onze psyche, ook als we ons dit niet bewust zijn. Het belicht mogelijkheden en potenties als hulpbronnen in onze ontwikkeling. Het ‘zelf’ heeft deze taak op het niveau van onze persoonlijkheid. Het belicht onze gevoelens, gedachten, fysieke processen en sensaties, verlangens en driften, ons beeldend vermogen en onze intuïtieve kracht met liefdevolle aanwezigheid. Zonder oordeel, actief, inclusief. Anders dan dat wij zelf meestal doen, vanuit een rol of subpersoon… Dan zijn we re-actief, gericht op de ander, de situatie, gehecht aan patronen die we ons nauwelijks bewust zijn. Als we ons-zelf willen ontwikkelen, zullen we ons moeten identificeren met deze zelf-Ziel verbinding. En zullen we ons moeten dis-identificeren van alles wat ons daar van afhoudt.

 

“To disidentify is to observe, contain, breathe, and let go”

— Ken Sørensen

 

Sørensen legt dit mooi uit hoe je een liefde volle waarnemer kunt ontwikkelen: observeren, accepteren, bewust ademen en loslaten van identificaties. Een van de technieken om dit te ontwikkelen is de Disidentificatie oefening. Ook in onze opleidingen en cursussen wordt dit als basisoefening gebruikt. De oefening zelf is in de bijlage van het boek opgenomen en overigens ook in boeken van Roberto Assagioli en Piero Ferrucci terug te vinden. Ook in het meditatieboekje van de Psychosynthese Academie is een uitwerking van de disidentificatie-oefening beschreven. De essentie luidt als volgt:

 

Ik heb een lichaam, Ik waardeer mijn lichaam, maar ik ben niet mijn lichaam

Ik heb gevoelens, Ik waardeer ze, maar ik ben niet mijn gevoelens

Ik heb gedachten, ik waardeer ze, maar ik ben meer dan mijn gedachten

Ik ben een centrum van puur zelf-bewustzijn en wil

Ik ben verbonden met mijn Ziel

Een onuitputtelijke altijd beschikbare lichtbron.