Werken met seksueel misbruik en geweld

Seksueel misbruik is een overal voorkomend fenomeen en van alle tijden. Maar er is ook een ontwikkeling ten goede omdat mensen zich laten horen en zien, waarmee ook anderen worden geprikkeld om niet met een geheim rond te lopen en zo recht te doen aan henzelf om grensoverschrijdend gedrag en geweld te willen stoppen.

De andere kant van deze ‘medaille’ is soms wel dat mensen dit deel van hun verleden een rustige plek hadden gegeven en er door de publiekelijke aandacht ineens weer een oud doosje open gaat.

De persoon die zich meldt voor therapie is in een fase waar de beschadiging aandacht vraagt, omdat het gewone leven in de weg staat. Soms meldt zich het misbruik vermomd. Seksuele problemen in de relatie, relatieproblemen of geen relatie als probleem. Of spanningen in de relaties met de dader, zeker als die deel is van de sociale structuur. Andere mensen worden getriggerd door een gebeurtenis die ze herinnert aan het verleden.

Seksueel misbruik kent natuurlijk vele overeenkomsten met ander misbruik, zowel fysiek en psychisch, en werkt deels ook anders uit en door in de persoon. Dat vraagt daarom zowel van de therapeut als van de cliënt een andere benadering en ook kennis en inzicht in wat er is gebeurd in het moment en wat er moet gebeuren om verder te gaan met het leven.

Het toenemend middelengebruik voor of tijdens seks, kan leiden tot grensoverschrijding en non-consensuele seksuele gedragingen. Daarom wordt kort stilgestaan met welke situaties je als therapeut nog meer te maken kunt krijgen anno 2018/2019.

Trainingsdagen

Deze module is ontwikkeld tot een driedaagse training. Dit is geen eenvoudige materie. Het raakt ons allemaal op een bepaalde manier. Er is tijd nodig, zowel in de training als in het werken met deze begeleidingsvragen, om zelf weer te helen en ruimte te maken. Daarvoor worden methoden en technieken gebruikt die je zelf kunt toepassen in je praktijk.

Download flyer


Deze training is geaccrediteerd door de SKB: certificaat


Data

Zaterdag 30 en zondag 31 maart

Zaterdag 4 mei 2019

De eerste twee dagen richten zich op de theorie en het werken met seksueel misbruik en seksueel geweld. De terugkomdag heb je dit ook voor jezelf verwerkt, zijn er vragen en kijken we voornamelijk naar zelfzorg en wat er nodig is om dit werk te kunnen blijven doen. Ook oefenen we deze dag weer intensief met nieuwe situaties aan de hand van casuïstiek om te ervaren hoe jij met deze materie kunt werken en wat je daarbij nodig hebt.

Programma

  1. Persoonlijk: Wat maakt dat jij met seksueel misbruik werkt of wilt werken? Wat is je relatie er mee, zodat je ook weet welke issues mogelijk in de therapeutische relatie worden aangeraakt. En welke kwaliteiten kun jij inzetten in dit werk?
  2. Werking: Hoe werkt trauma in het algemeen? De traumatheorie van Bessel van der Kolk vanuit de biopsychologie wordt gebruikt om een basis te leggen voor de benadering om naar te kunnen werken. Daarbij onderscheiden we kinderen en volwassenen omdat het trauma iets anders werkt. Uiteraard kun je ook in het werken met de volwassene te maken hebben met het kinderlijk trauma.
  3. Implicaties: Hoe werkt seksueel misbruik in de cliënt? Er is een model ontwikkeld vanuit psychodrama om te zien hoe het misbruik zich in de persoon heeft genesteld en daardoor in de weg zit om verder te kunnen in het leven. Dit model is vertaald naar de manier waarop psychosynthese kijkt naar de mens, gerelateerd aan de gebeurtenissen in het leven en hoe je kunt werken met de delen en de verwonding. Vanuit lichaam, gedachten en gedachtepatronen/constructen, gevoel en de ziel.
  4. Hoe werkt de therapeut er mee? Er wordt stilgestaan bij de praktische benadering van mensen met deze ervaring. Wat is er nodig bij trauma, wat is er nodig bij seksueel misbruik specifiek en wat maakt jou de geschikte getuige van dit proces?
  5. Wat komt er nog meer bij kijken? Als het misbruik op een meer rustige plek uitkomt, is het werk niet af. Hoe heeft het misbruik relaties gevormd? Welke positie heeft de cliënt daarin onbewust ingenomen? Wat wil de cliënt vanuit een nieuwe staat van zijn, los van de oude ervaring(en)? Wat wordt er nog onbewust outgeact? En welke potenties openen zich als de cliënt eenmaal zichzelf bevrijd heeft van deze ervaringen? Als er zich een slachtoffer als subpersoon heeft gevormd, treedt er vaak ook onbewust ook een dader in de persoon binnen. De niet geuite boosheid, machteloosheid, gevoelens van wanhoop en frustratie, zoeken ook een weg naar buiten. Hoe kan de cliënt ook daarmee contact maken en tot een synthese komen om deze in hun kwaliteit en bewust in te gaan zetten?
  6. Praktisch. Er wordt geoefend met het werken. Ook voor mensen met ervaring in het werken met seksueel misbruik of geweld in therapie of mensen die zelf ervaringsdeskundig zijn, is dit een kans om jezelf te ontwikkelen. Bespreek na met je collega wat er gebeurt in de oefening. Wat de ander nodig heeft. Wat werkt en hoe dat werkt. Er wordt stilgestaan bij specifieke overdracht en tegenoverdracht bij seksueel misbruik en geweld.
  7. Wat is er nodig? Om te kunnen werken met seksueel misbruik en seksueel geweld, word je zelf ook blootgesteld aan dat misbruik en geweld. Hoe kun je daarin ook bij jezelf blijven en dat waarvan je getuige bent, ook weer losmaken van jezelf en je vrij maken voor de volgende sessie waar je instapt?

Investering

€ 395,- (vrij van btw)

Training is geaccrediteerd door SKB tot 6 december 2021:

Contacturen: 18 LCU,  Onbegeleide uren: 34 (LU 28, HU 6)

Totaal: SBU: 52 SBU, 1.9 EC’s

Trainer

Giel Luichjes werkt vanaf de start van zijn praktijk met vragen rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag, vroegkinderlijk trauma (al dan niet seksueel). Naast zijn basisopleiding vanuit de psychosynthese, heeft hij opleidingen gevolgd in seksueel misbruik (Instituut voor Psychodrama), gender en seksuele diversiteit (PT, UK), werken met daders van pedoseksuele delicten (Van der Hoeven Kliniek), seksualiteitshulpverlening (RINO) en Chemsex (Mainline). Het is een van de specialismen waarvoor cliënten met een hulpvraag bij Giel terecht kunnen.

Aanmelden